Карнизы

 


           
     
  Карниз- толщина 30 мм    
           
     
  Карниз- толщина 16 мм    
       
 
   
  Карниз с косичкой- толщина 16 мм    
       
           
 
 
   
  Карниз- толщина 30 мм, выпуклый   Карниз- толщина 30 мм, вогнутый    
           
 
   
  Карниз- толщина 30 мм, вогнутый с косичкой    
           
 
   
  Балюстрада I    
           
 
   
  Балюстрада II